Mundesi PunesimiFuture Home Real Estate në mbështetje të rritjes së vazhdueshme në tregun e Biznesit të Pasurive te Patundshme, kërkon Konsulent Imobiliar.

Pozicioni i punës: Konsulent/Agjent Imobiliar.

Përshkrimi: Konsulent Imobiliare është ndërmjetësues në transaksione për pronat e patundshme. Ai ofron për klientin këshillim, negocim dhe finalizim të kontratave të qerasë dhe të shitjes. Konsulenti Imobiliar duhet të ketë aftesi të mira komunikimi dhe prezantimi.

 Kualifikimet dhe Aftesitë:

• Të ketë përfunduar arsimin e lartë.

 • Të dijë gjuhë të huaj.

 • Të dijë të përdorë programet bazë të kompjuterit.

 • Mosha e kandidateve preferohet të jetë mbi 23 vjeç.

 

Nëse mendoni që jeni kandidati i duhur, ateherë dergoni CV në adresën tonë të emailit info@futurehome.al