Bashkohu me FUTUREHOME

Kompania më e madhe shqiptare e ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme

Ende i pa punë? 

Flet mirë dhe zotëron konfidencë të lartë? 

Do të largohesh nga punët sedentare të zyrave monotone? 

Kjo është mundësia Jote! Jo e të gjithëve! 

We are Hiring!!

Kualifikimet dhe Aftësitë:

• Të ketë përfunduar arsimin e lartë.

• Të dijë gjuhë të huaj.

• Të dijë të përdorë programet bazë të kompjuterit.

• Mosha e kandidateve preferohet të jetë mbi 23 vjeç.

• Energjik/e dhe ambicioz/e.

• Aftësi të mira komunikimi dhe prezantimi