Hapi i parë për të blerë prone ne Shqiperi, është të gjeni të duhurën për ju!

lorem

Natyrisht që është më e lehtë duke kontaktuar një agjenci imobiliare, sepse ata do t’ju përgjigjen direkt me opsionet që kanë dhe ndoshta gjejnë direkt atë që kërkoni. Gjëja më e rëndësishme është fakti se ata kanë bërë paraprakisht të gjitha kontrollet e pronës për ju. Sugjerimi jonë është se duhet të jeni të kujdesshëm në Shqipëri; jo të gjitha agjencitë e pasurive të paluajtshme janë serioze dhe zyrtare! Ka shumë “agjentë të pasurive të patundshme” që pretendojnë të jenë një ndërkohë që nuk janë. Ata mundohen të shesin një pronë pa dijeninë e pronarëve ligjorë dhe pa e ditur fare origjinën e pronës.

Rezervimi i pronës

Hapi tjetër që duhet të bëni është të firmosni një kontratë parapëlqimi dhe me përmbushjen e këtij hapi, prona vendoset në pritje. Kjo periudhë rezervimi zgjat rreth deri në firmosjen e kontratës kryesore. Nëse prona do të blihet me kredi, gjatë kësaj periudhe, ju keni mundësinë që të negocioni termat e kredisë me bankën, si dhe të merrni asistencë për cka do ju nevojitet nga agjenti imobiliar.
Pasi të arrihet marrëveshja dhe të diskutohen të gjitha detajet e nevojshme, do të përpilohet një kontratë ku të përfshihet detaje si mënyrat e pageses, cmimi përfundimtar, afatet kohore dhe kushte të tjera.

Përzgjedhja e noterit

Pasi zgjidhni noterin, ai/ajo do t’ju organizojë një takim në zyrë për të diskutuar termat ligjorë. Pasi të dakordësohet, ju do të firmosni kontratën e shit/blerjes dhe do të depozitoni shumën për llogari të noterit, i cili do të shërbejë si ndërmjetës për sigurinë e transferimit të parave. Nëse cdo gjë shkon në rregull, atëherë firmoset akti i ndryshimit të pronësisë.

Në rast se apartamenti do të ishtë në një pallat që është në ndërtim e sipër, ju do të firmosni një kontratë paraprake dhe të paguani të paktën një përqindje të shumës totale të shitjes,e cila varet nga faza në të cilën është prona e deri në përfundim të ndërtesës.
Bazuar në eksperiencën tonë të kërkesave për blerje shtepie, shumica e klientëve nuk kanë njohuri se ju mund të financoheni nga institucionet bankare dhe në fazën e ndërtimit. Tashme pronat regjistrohen në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme që në momentin e blerjes së pronës nga ndërtuesi. Kjo do të shërbejë si garanci që prona juaj nuk mund të shitet te dikush tjetër.

Kostot dhe pagesat

Pagesa për ndryshimin e pronësisë do të kryhet nga blerësi.Me firmosjen e kontratës se shit/blerjes shuma e mbetur e parave transferohen në rrugë bankare te shitësi dhe ky do të jetë hapi i fundit i finalizimit të transaksionit.
Blerësi do të posedojë certifikatën e re të pronësisë. Komisioni i agjencisë imobiliare është në shumicën e rasteve 1% për blerësin dhe 3% për shitësin.

Këshilla jonë për ju

Kini parasysh që gjithnjë të zgjidhni një agjenci imobiliare profesionale, vecanërisht kur keni barriera gjuhësore apo nuk i njihni mirë ligjet dhe rregullat e tregut të pronave në Shqipëri.
Pra, për të siguruar cilësinë e një prone, që nuk ka probleme si: zhvilluesit që nuk kanë leje ndërtimi, apartamente që janë më të vogla sesa janë në kontrata, probleme me dokumentacionin ligjor, me pronarët ligjorë, pronat që janë konfiskuar gjatë periudhës komuniste, etj, kontaktoni një agjenci serioze dhe le të bëjnë ata të gjitha punën për ju.