Pse është e rëndësishme të kontaktoni një agjent të Future Home për shitblerjen e pronës suaj?

lorem

Ka disa arsye që e bëjnë të rëndësishëm ndërmjetësimin e një agjenti në procesin e shitblerjes së pronës, por edhe në dhënien e tyre me qira. Agjentët imobiliar profesionistë dhe të besueshëm do t’i gjeni në agjenci të cilat janë serioze dhe që prej vitesh kanë ndërtuar një reputacion të qëndrueshëm në treg. Future Home, lider në fushën e Real Estate në Shqipëri, dëshmon prej vitesh një nivel të lartë ekspertize, duke patur pjesë të stafit profesionistë të përgjegjshëm, me eksperiencë dhe që trajnohen vazhdimisht për punën e tyre në këtë sektor.

Të shesësh një pronë dhe të marrësh përfitimin e synuar prej saj nuk është një proces aq i thjeshtë sa të mund të kryhet nga ju vetë, pa një ndërmjetës.

 

Ndërveprimi me një agjent imobiliar është jetik për disa arsye:

1.Të informon dhe shpjegon të gjithë hapat e nevojshme për bërjen e një investimi apo për menaxhimin e një pasurie të patundshme.
Puna nis që me vetëdijësimin tuaj për vlerën e pronës që keni në zonën ku banoni dhe vazhdon me procesin e shitjes, llogaritjen e taksave që duhet të paguani si blerës, shitës, qiramarrës ose qiradhënës.

2.Ndërhyrja objektive e një eksperti është gjithashtu e rëndësishme në një proces emocional siç është shitja ose blerja e një prone.
Kujtimet, koha që ka shpenzuar në atë pronë, mungesa e informacionit për çmimet në treg, e bëjnë shitësin e pronës subjektiv në vlerësimin e saj. Për të shmangur diskutimet dhe komentet e papërshtatme mes dy palëve të përfshira në negociim, futet agjenti imobiliar në lojë, me argumentet e tij objektive dhe informacionin e mbledhur prej shitjeve të mëparshme.

3.Agjentët e Future Home ofrojnë shërbim të personalizuar, sipas nevojave dhe kërkesave të çdo klienti.
Pasi sigurojnë informacion të detajuar rreth njësive për të cilat klientët janë të interesuar, bëhen takime në prona që ata duan t’i shohin nga afër derisa të arrihet përzgjedhja dhe transaksioni final, si dhe të gjithë proceset juridike të nevojshme për kalimin e pronësisë.

4.Marketingu që i bëhet pronave, me foto dhe informacionet përkatëse në rrjetet sociale është një tjetër shërbim ekstra që e mundëson agjenti imobiliar, pa të cilin do të ishte tepër sfiduese për të mbërritur te palët e interesuara, në një kohë relativisht të shkurtër.

5.Mbështetja juridike e bën më të sigurt procesin e shitblerjes së pronës.
Mungesa e informacionit sa i përket kontratave dhe procedurave juridike mund t’ju marrë kohë, si dhe të sjellë komplikime që mund të shmangen lehtësisht prej një konsulenti imobiliar. Transaksionet e shitjes dhe të blerjes duhen ndjekur nga një ekspert, i cili njeh taksat, situatën e pronës dhe ndjek procesin deri në përmbylljen e tij përpara noterit.
Për shkak të punëve, angazhimeve të përditshme, ju mund të mos keni kohë mjaftueshëm për të gjetur klientin ideal për pronën tuaj, gjithashtu mungesa e përvojës mund t’ju çojë drejt një marrëveshjeje të pakënaqshme. Ndërsa ekspertiza e një agjenti, dedikimi i tij maksimal që në momentin e parë që nisni bashkëpunimin dhe sidomos garancia e një emri të rëndësishëm në fushën e Real Estate, si ai i Future Home, ju shpërblejnë me rezultatin më të mirë që do të mund të përfitonit prej pronës suaj.

Nëse je në kërkim të një prone, do të shesësh apo menaxhosh një të tillë, mos humb kohë me analiza dhe dyshime, por kërko menjëherë për zgjidhje.

Prioriteti i Future Home janë njerëzit.

Je vetëm një telefonatë larg pronës tënde ideale. Agjentët tanë po të presin!