Rinovimi I Pasurive Të Paluajtshme

Çdo investim që ka për qëllim përmirësimin e disa aspekteve të pasurisë të paluajtshme padyshim sjell rritjen e vlerës së saj në tregun imobiliar. Për çdo pasuri ka mënyra të larmishme për të shtuar vlerën të cilat mund të aplikohen për këtë qëllim . Pavarësisht qëllimit për të cilin kryhen (qëllim
Rinovimi I Pasurive Të Paluajtshme

Rinovimi I Pasurive Të Paluajtshme

Mund të jetë e vështirë të vendosësh se cfarë pëmirësimesh e rrisin vlerën e një prone dhe cfarë jo. Rinovimet mund ta transformojnë një pronë por jo të gjitha do të rrisin vlerën e saj, madje një pjesë do ta bëjnë më të vështirë shitjen e saj të ardhshme. Është e rëndësishme të mbahet parasysh para se të investohet në një pronë, se përgjithësisht shpenzimet e bëra për përmirësimin e pronës nuk do të rikthehen tërësisht në momentin që pasuria shitet. Ndodh që shitësit të presin rritje të konsiderueshme të vlerës së pasurisë së paluajtshme, duke synuar çmime të cilat nuk shkojnë paralelisht më vlerën reale të pronës në treg dhe duke dekurajuar blerësit potenciale

Ka disa rregulla të arta që duhen patur parasysh lidhur me rinovimin.

1.Rregulli i parë është të mos shpenzohet asnjëherë më tepër se sa është e nevojshme. Asnjëherë nuk këshillohet të investohet në përmirësime të cilat e rrisin vlerën e një prone më shume se 20% të vlerës ekzistuese. Në përgjithësi nuk është e këshillueshme të bëhen investime të cilat e rrisin çmimin e pronës në mënyrë të krahasueshme me pronat e ngjashme në të njëjtën zonë, kjo për shkak se vlera e një prone ndikohet kryesisht nga vlera e pasurive rrethuese, dhe blerësit kanë tendencën të mos shfaqin interes për prona të cilat kanë një çmim dukshëm më të lartë se sa vlera mesatare e shitjes së pasurive në të njëjtën zonë.

2.Së dyti duhet të tregohet kujdes me standartin e përmirësimeve të kryera. Duhet patur kujdes që puna e kryer të jetë e një standarti profesional, punimet e bëra pa cilësi kanë tendencën ta ndikojnë negativisht vlerën e një prone. Gjithashtu është e rendesishme  mbajtja e një pasqyre financiare për të gjitha shpenzimet e kryera, në mënyrë që më vonë t’i prezantohet blerësve të mundshëm.

3.Së treti, çelësi për një rinovim të pershtatshem është përmirësimi i aspekteve të pasurise  që tërheqin më tepër vëmendjen. Për shembull, në rastin e një shtëpie banimi një riparim kuzhine dhe banjo, një rregullim i derës së përparme, ose një pamje e freskët e re në kopsht mund të  jete rinovimi i duhur ne raport me imazhin qe perceptohet nga bleresi potencial.

4.Së katërti, prona duhet të modelohet brenda kufijve estetikë të tregut të kohës përndryshe rrezikon të humbasë blerësit e ardhshëm. Rimodelimet emocionale sipas shijeve specifikë të pronarit janë rrallëherë të mirëpritura në treg për shkak se shijet janë subjektive. Por tendencat estetike të kohës ndikojnë në masë të gjerë blerësit dhe vendimet e tyre. Pra një prone e rinovuar sipas tendencave të përgjithshme ka shumë më tepër mundesi të ketë sukses në tregun imobilar se sa një pronë e rinovuar sipas preferencave emocionale të pronarit.


Janë 4 pika kryesore për tu përqëndruar gjatë rinovimit të një prone:

1.      Rinovimi duhet ta bëjë pronën më tërheqëse

Nësë një pronë perceptohet këndshëm për syrin shancet e saj për të terhequr blerës potencial rriten automatikisht.. Rinovime të vogla që e bëjnë një pronë më terheqëse kanë një ndikim të madh. Lule në oborrin kryesor, shkallë të lyera më uniformitet, një dysheme e shtruar me parket, ngjyra muri në harmoni me mobilimin etj. Të gjitha këto janë përmirësime me pak shpenzime, të cilat mund të kryhen nga cdo blerës i mundshëm, por blerësit ashtu si edhe shitësit kanë tendencën të jenë emotive në zgjedhjet e tyre.

Rezultate imazhesh për flower decoration for home

2.      Investoni në rinovime qe rrisin eficencen e perdorimit te pasurise

Rinovimet më qëllim konservimin e energjisë mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në vlerën e shtëpisë, veçanërisht në vendet që përjetojnë verë të nxehtë dhe dimër të ftohtë. Mund të merren në konsiderate dritare të dyfishta, izolim i përmirësuar në cati dhe në mure, ndriçim LED dhe pajisje efikase ngrohje dhe ftohje si një mënyrë për të rritur vlerën e shtëpisë dhe për të tërhequr blerës të ndërgjegjshëm. Për investime më të mëdha mund të shtohen panele diellore, por për shkak të vlerës së tyre të lartë një investim i tillë bën sens nëse ambjenti synohet të përdoret nga pronari disa kohë duke kursyer kështu në energji dhe ta shesë në një kohë të papërcaktuar. Investimi në panele diellore për një pronë që do të shitet së shpejti mund të mos jetë një investim i zgjuar.

Rezultate imazhesh për led lights for home

3.      Investoni per krijimin e  hapsirave

Një nga rregullat bazë është se hapsira shet. Pronat me korridore labirint dhe dhoma të ndara nuk gjejnë më kërkesë. Në një kohë kur hapsira është luks cdo hapsirë duhet shfrytëzuar. Këshillohet të shemben muret ndarës, të eleminohen korridoret e ngushtë dhe kuzhinat e ndara nga dhomat e ndenjes. Cdo hapsirë e pashfrytëzuar e zvoglon vlerën e shitjes së një shtëpie.

Rezultate imazhesh për big living room

4.      Investoni në sistemet operative

Në epokën e teknologjise sipas një sondazhi të vitit 2018 nga Coldwell Banker, pajisjet e sigurisë janë një nga elementët kryesore të cilët blerësit synojnë në shtëpitë e tyre të reja. Këto pajisje të sigurta dhe të zgjuara përfshijnë termostatët,detektorët e zjarrit, detektorët e monoksidit të karbonit, kamerat e sigurisë, drynat inteligjentë të derës dhe ndriçimi.

 Rezultate imazhesh për high tech home

Ndërkohë që shtimi i elementëve të teknologjisë së zgjuar nuk rrit gjithmonë vlerën e shtëpisë, ajo e bën ate me terheqese , dhe gjithashtu kushton më pak se një numër rinovimesh të tjera.